Esteve CANALS Esteve CANALS i CLOTET
Nascut l'any 1954, es Professor Mercantil per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Barcelona i Auditor-Censor Jurat de Comptes per l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya des de 1983. Es membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, del Il·lustre Col·legi de Titulars Mercantils de Barcelona i està inscrit com a membre numerari del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de l'ICAC. Ha dedicat tota la seva activitat professional al capdavant de les empreses del Grup Asesco com a membre fundador del mateix, dirigint i supervisant cadascuna de les àrees que s'integren en el grup. Ha desenvolupat la seva activitat fonamentalment com a Assessor Tributari, Comptable i Financer així com en el terreny de l'Auditoria de Comptes. En el camp de la formació ha estat professor col·laborador a la càtedra de Dret Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tel: (34) 93 304 30 15
Fax: (34) 93 317 13 52
 

Asesco 2002