Els departaments de Asesco estan agrupats al voltant de cinc grans àreas:

*
Àrea Fiscal
*
Àrea Mercantil
*
Àrea Laboral
*
Àrea Auditoria
*
Àrea Econòmica i Financiera

Asesco 2002