Estem a disposició d'aquelles empreses que tenen l'obligatorietat de presentar els seus Comptes Anuals amb informe d'auditoria, així com aquelles que vulguin fer-ho de forma voluntària. Tanmateix en tot allò que obliga la legislació en material mercantil.


Grups de Especialitat

- Auditories Comptables
- Auditoríes de Pressuposts Anuals
 

 

Asesco 2002