S'inclou tot un ventall de transaccions empresarials, financeres i mercantils, tot sovint coordinada amb els experts de les altres àrees, estem amb tots els aspectes de l'existència de l'empresa.
 
Departaments

 
- Constitucions.
- Adquisicions.
- Vendas.
- Liquidacions.
- Etc.

 
   

Asesco 2002