Constitueix el nucli de les nostres activitats, dins d'aquesta àrea, trobem, els següents departaments:


Departaments

- Planificació Fiscal.
- Inspeccions.
- Liquidacions.

 

Asesco 2002