socios
     
 

El Grup ASESCO es va fundar l'any 1982, neix com un despatx dedicat a l'assessorament tributari, comptable i financer de les petites i mitjanes empreses, amb plena vocació de donar un servei professional d'alta qualitat amb l'objectiu de prevenir i resoldre les qüestions que es plantegen en l'àmbit empresarial així com el de construir solucions que siguin útils i que permetin, aconseguir els objectius específics dels clients.

ASESCO, ha estat sempre en continua evolució adaptant-se a les noves necessitats que planteja l'empresa d'avui en dia, amb l'objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients de forma eficient i ràpida. Això ha estat possible gràcies a l'aportació dels diferents professionals que integren la nostre estructura, on s'ha barrejat experiència amb joventut, el que sens dubte a dinamitzat molt mes la nostre activitat, concentrant el saber dispers de cadascun dels professionals que integren l'organització, creant equips multidisciplinars que comparteixen els seus coneixements i treballant en equip, s'han fomentat les estratègies d'aprenentatge permeten en darrer terme oferir un millor i mes professionalitzat servei.

Els nostres clients provenen de tots els sectors econòmics, la qual cosa ens permet un ampli coneixement de les diferents sensibilitats i problemàtiques de l'empresa d'avui en dia.

Fruit d'aquesta vocació, la societat amplia el seu àmbit geogràfic d'actuació constituint una empresa a Saragossa, per considerar una plaça important on oferir els nostres serveis, en la seu on es desenvolupa l'activitat compta es compte com a cap visible i peça capdal amb Rita PEREZ DIESTRE reconeguda professional en l'àmbit aragonès.

Paral·lelament es treballa en l'activitat d'auditoria de comptes sota la firma d'Esteve CANALS i CLOTET, desenvolupant aquesta tasca arreu de l'estat espanyol.


Asesco 2002